Savremena pitanja

DA LI SU SELEFIJSKE DAIJE MURDŽIJE?

PITANJE: Eselamu alejkum, šejh.

Često se može čuti od pojedine braće kako su daije u Bosni murdžije. Šejh Safet, Elvedin Pezić i ostale daije, uključujući i vas. I odvraćaju se braća od slušanja tih daija, govoreći da su samo Nusret i Jusuf Barčić, rahimehullahi aleji, na ispravnom menhedžu.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Murdžije su islamska sekta koja se razilazi sa Ehli sunnetom u nekim akidetskim osnovama. Najbitnija karakteristika sa kojom se razilazi sa Ehli sunnetom, a po čemu je i prepoznatljiva ova sekta, je poimanje i razumijevanje imana (vjerovanja).

Naime, kod Ehlu sunneta iman je RIJEČ (potvrđivanje vjerovanja riječima, poput riječi La ilahe illellah i slično) i DJELO (činjenje vadžiba), povećava se i smanjuje, povećava se pokornošću a smanjuje griješenjem.

Kod murdžija iman je POTVRĐIVANJE (vjerovanje srcem) i RIJEČ (potvrđivanje vjerovanja riječima) samo, ne raste niti se smanjuje a pokornost i griješenje nemaju udjela u ono što se naziva iman. To jeste, DJELA kod murdžija ne ulaze u poimanje imana (vjerovanja). Ovo je suštinska razlika između Ehlu sunneta i murdžija.

Naravno, ova razlika ima velike posljedice u vjerovanju i praktikovanju vjere.

Konkretan odgovor na pitanje:

Prvo – Nije mi poznato da i jedan od selefijskih daija kod nas ima murdžijske akidetske stavove. Smatram da je to čista laž i potvora.

U protivnom, neka nam iznesu tekstove, izjave ili rečenice iz kojih se zaključuje da je neko od njih murdžija.

Drugo – Širenje priče da su selefijske daije u Bosni murdžije i odvraćanje od njih dolazi uglavnom iz redova tekfir lige, tj. šareno-bijelog tekfira. Oni tom pričom obmanjuju početnike i neuku omladinu a istovremeno su džahili oko osnova akide murdžija. Misle da je murdžija onaj ko ne tekfiri ostavljača namaza, dozvoljava izlazak na glasanje, ne tekfiri i ne smatra tagutima vladare u muslimanskim državama i slično, što govori o džehlu istih.

Treće – Nusret i Jusuf Barčić, rahimehullahi aleji, nisu bili na istom. Čista je podvala od strane sljedbenika tekfir dawe (šareno-bijelog tekfira) svojatanje šejha Jusufa da je on njihov šejh i plasiranje da je on bio na onome na čemu su oni od pogrešnih tumačenja mnogih akidetskih pitanja u kojima su skrenuli. Njegova predavanja, dersovi, komentari i izjave su prisutne na internetu, u njima nema potvrđivanja devijacija na kojima su sljedbenici tekfira.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta