Savremena pitanja

KEFARET ZA UGRADNJU SILIKONA

PITANJE: Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Možete li mi odgovoriti inshaa’Allah kakav je stav po pitanju ugradnje silikonskih implantata u grudi, ukoliko su isti urađeni iz estetskih razloga? Operacija je urađena u vrijeme dok je sestra obavljala redovno namaz i post, sad je grize savjest zbog toga. Da li može zadržati uz iskrenu tewbu ili mora odstraniti implantate. A naravno u svakom slučaju se pokajati znajući da nije dozvoljeno uraditi tako nešto?Allah vas nagradio i podario vam svaki hajr. Allahumme amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Propis plastičnih operacija

Plastične operacije ili hirurški poduhvati čiji je cilj uljepšavanje fizičkog izgleda se dijele na dvije vrste.

Prva vrsta – plastične operacije koje su zabranjene, a to su operacije koje imaju za cilj uljepšavanje izgleda, poput: uljepšavanja nosa njegovim umanjivanjem, uljepšavanje dojki njihovim uvećavanjem ili smanjivanjem, uljepšavanje lica zatezanjem kože na licu i slično.

Ova vrsta je zabranjena jer predstavlja mijenjanje Allahovih stvorenja a koje je zabranjeno kur’anskim ajetom.

Druga vrsta –  plastične operacije koje su dozvoljene, a to su operacije koje se vrše sa ciljem otklanjanja tjelesnih mahana (anomalija) koje su rezultat nekih bolesti (poput odsijecanja dojke radi otklanjanja raka dojke), saobračajnih ili drugih nesreća, prirodnih katastrofa, požara i slično, kao i urođenih ili stečenih tjelesnih mahana (anomalija), poput šestog prsta na ruci i slično.

Ova vrsta plastičnih operacija je dozvoljena jer se sa njom se ne namjerava mijenjanje Allahovog stvaranja koje je zabranjeno u gore spomenutim šerijtskim tekstovima.

Detaljnije o ovoj temi pogledaj na ovom linku: PLASTIČNA OPERACIJA ZBOG UROĐENE TJELESNE MAHANE

Kefaret za zabranjene plastične operacije

Ko uradi plastičnu operaciju sa kojom cilj uljepšavanje izgleda, poput uljepšavanje dojki njihovim uvećavanjem ili smanjivanjem, počinio je grijeh i odazvao se šejtanu koji je opomenuo ljudski rod riječima: „I sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa 119)

Nije obavezan činiti nikakav kefaret osim iskrene tevbe i istigfara za počinjeno djelo.

Allah, subhanehu ve te’ala, prima tevbu za sve grijehe ako ispuni šartove tevbe i bude iskrena.

Kaže Uzvišeni: Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53)

Iskrena tevba ima tri šarta po velikoj većini učenjaka:

1- kajanje za grijeh,

2- prestanak sa činjenjem grijeha i

3- čvrsta odluka da se ne vraća ponovo na isti grijeh.

Ako je grijeh vezan za tuđe pravo, onda ima i četvrti šart: da mu vrati imetak ako je pravo u imetku, da mu omogući odmazdu ako je u pitanju tjelesni zulum, ili da traži halala (ili spominje po dobru) ako je u pitanju narušavanje časti, gibet, potvora ili laž.

Prema tome, tvoja sestra je dužna da se iskreno pokaje uz ispunjenje spomenutih šartova, a nije obavezna da odstranjuje implantate.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta