Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

NAUČNO ČUDO – hadis koji govori kako nastaju muški i ženski spol

Postavlja se pitanje: da li neki šerijatski tekst govori o načinu nastanka muškog ili ženskog spola?
Odgovor je: da.

Hadis kojeg Muslim bilježi u svom Sahihu (742), koji je ujedno dokaz da nastajanje spola djeteta ima svoje osjetilne uzroke koje ljudi mogu spoznati i koristiti.
Naime, prenosi Sevban, radijellahu anhu, da je bio kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došao židovski rabin i, između ostalog, pitao ga o djetetu. Pa je odgovorio:

“Tekućina (sjeme) muškaraca je bijela a tekućina žene je žuta, pa kada se sastanu i prevlada tekućina muškarca tekućinu žene bude muško, a kada prevlada tekućina žene tekućinu muškarca bude žensko, sa Allahovom dozvolom”.

Kaže židov: “Istinu si rekao, zaista si ti vjerovjesnik”, zatim se okrenuo i otišao. A onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pitao me je o onome o čemu me je pitao, a ja nemam znanja o tome sve dok mi Allah sa njim ne dađe (putem objave).

Komentatori hadisa, kako navodi Ibn Hadžer u Fethul-bariju (11/270), imaju dva mišljenja o riječi “fe ‘ala” (tekućina muškarca tekućinu žene): jedno da znači – prevlada, a drugo – prije stigne. Ovo drugo značenje negira sam prvi dio hadisa “pa kada se sastanu (tekućina muškarca i žene)”, jer ako su se već sastale tekućine kako će poslije toga jedna stići prije druge.

Što znači da je značenje “prevlada” ispravno.

Pa tako ovaj hadis predstavlja naučno čudo, jer su medicinska istraživanja potvrdila, o čemu će detaljnije biti govora u poglavlju o metodama određivanja spola djeteta, da je tekučina muškarca lužinasta, a tekućina žene kiselinska. Pa ako u vaginalnoj sredini prevlada lužinasta tekućina onda ona pospješuje brzo kretanje spermatozoida koji nose muški spol (y-kromosomi) koji stignu do jajne ćelije i oplode je prije spermatozoida koji nose žanski spol (x-kromosomi), jer su oni spori i teški, te tako dijete bude muško. A ako u vaginalnoj sredini prevlada kiselinska tekućina koja uništava spermatozoide koji nose muški spol, jer su slabootporni i nejaki, a prežive spermatozoidi koji nose ženski spol, jer su jaki i postojani, onda samo oni stignu do jajne ćelije i oplode je, te dijete bude žensko.

Ovo naučno tumačenje povezano sa ovim hadisom je potvrdio egipatski znanstvenik profesor S’ad Hafiz koji živi u Americi, osnivač nauke o neplodnosti muškaraca (El-I’džazul-‘ilmi, Zindani).

Ovo je još jedna potvrda da: (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) “On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje” (En-Nedžm 2-3).

Upravo ovo je sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio rekavši na kraju hadisa: “A ja nemam znanja o tome sve dok mi Allah sa njim ne dađe (putem objave)”.

A ako bi neko rekao da se iz hadisa može razumjeti da ženska tekućina nosi ženski spol. Odgovor bi bio da je to razumijevanje veoma daleko, jer su Arapi još u predislamsko doba znali da je muškarac onaj koji nosi i muško i žensko sjeme, pa je nemoguće da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dođe sa nečim što je suprotno opće-poznatim činjenicama a što ne ulazi u vjerska pitanja, a da to mušrici ne bi iskoriste za napad na vjeru sa kojom je došao, što od njih nije prenešeno.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta