Ukrašavanje/Tijelo

PROPIS NOŠENJA SREBRNOG NAKITA (mimo prstena) MUŠKARCIMA

PITANJE: Selam alejkum.
Nosim srebrni lančić, a nisam nikad čuo da ima u tome nešto sporno. Al neki dan me jedan brat upozori da to nije dozvoljeno, on je to čuo od nekog daije. Zanima me je li to tačno, a volio bih kad bi naveli mišljenja mezheba po ovom pitanju, ako nije zahmet. Allah vas nagradio Džennetom Firdeusom i hvala unaprijed.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nakit zlata i srebra za žene

Po idžmau (konsenzusu) učenjaka ovog Ummeta ženama je dozvoljeno nošenje nakita od zlata i srebra svih vrsta i oblika, poput ogrlica, narukvica, prstenja i slično.

Nošenje zlata muškarcima

Nema razilaženja među učenjacima da je muškarcima zabranjeno nošenje zlatnog nakita svih vrsta. Na ovo ukazuje hadis kojeg prenosi Ebu Musa El-Eš’ari u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zlato i svila su dozvoljeni ženama mog Ummeta a zabranjeni muškarcima“. Bilježe ga Tirmizi, Nesai, Ahmed i Bejheki, a vjerodostojnim su ga ocjenili Tirmizi, Albani i Šuajb Arnaut, a dobrim Ibn Medini. A slabim su ga ocijenili Ebu Hatim iIbn Hibban jer ima prekid u senedu.

Izuzetak ovoj zabrani su dvije vrste upotrebe:

Prva – upotreba zlata radi potrebe, poput uzimanja zlatnog zuba ili nosa.

Većina učenjaka ovu upotrebu dozvoljava na osnovu hadisa ‘Arfedžete ibn Es’ada, radijallahu anhu, dok to zabranjuje Ebu Hanife.

Druga – ukrašavanje zlatom ratnog oružja.

Malikije i hanabile ovo dozvoljavanju dok hanefije i šafije zabranjuju, a dokazi su na strani prvih.

Nošenje srebra muškarcima

Učenjaci su složni oko dozvole nošenja srebrnog prstena muškarcima, upotrebe zuba ili nosa od srebra kao i ukrašavanja ratnog oružja srebrom, s tim da se razilaze oko nekih detalja ove upotrebe.

Dokaz dozvole nošenja prstena su hadisi mutefekun alejhi u kojima je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio prsten od srebra sa kojim je pečatio pisma. A ugledajući se na njega mnogi ashabi su takođe nosili prsten.

Nošenje srebrnog nakita (lančića i narukvica mimo prstena) muškarcima

Oko nošenja muškarcima srebrnog nakita mimo prstena, poput narukvica i lančića, učenjaci se međusobno razilaze. Rezime stavova je: zabrana, dozvola i pokuđenost.

Nisam našao direktan govor hanefija po ovom pitanju.

Malikije smatraju da je muškarcu zabranjen sav srebrni nakit mimo prstena, ukrasa sablje i ukrašavanja Mushafa.

Šafije imaju dva stava unutar mezheba oko nošenja srebrnog nakita mimo prstena:

prvi – zabrana,

drugi – dozvola pod šartom da u tome nema oponašanja žena.

Dokazuju to time što nema dokaza koji zabranjuje nakit od srebra muškarcima osim kada to sadrži oponašanje žena.

Učenjaci hanbelijskog mezheba imaju tri stava po ovom pitanju:

prvi – zabrana,

drugi – pokuđenost,

treći – dozvola.

Kaže hanbelijski učenjak Ibn Muflih da mu nije poznato da je to zabranio imam Ahmed, a zatim je dodao da riječi Ibn Tejmije ukazuju na dozvolu osim kada je u tome oponašanje žena, rasipništvo ili da se nosi u obliku krsta.

Učenjaci iz hanbelijskog mezheba koji su dozvolili nošenje muškarcima srebrnog nakita tu dozvolu dokazuju kijasom (analogijom) na dozvolu nošenja prstena, jer je i prsten nakit, nema dokaza koji to zabranjuje, a osnova u međuljudskim postupcima je dozvola sve dok nemamo dokaz zabrane.

Najjači argumnet sa kojim učenjaci koji su na stavu zabrane dokazuju zabranu nošenja srebrnog nakita muškarcima je zabrana oponašanja žena od strane muškaraca. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma: „Prokleo je Allahov

Poslanik, sallallahu alejih ve sellem, muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce“. Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu. Ukrašavanje nakitom je svojstveno ženama pa kada muškarac nosi nakit on time oponaša žene, a to je zabranjeno tekstom hadisa.

Neki učenjaci koji zabranjuju nošenje muškarcima srebnog nakita mimo prstena takođe tu zabranu dokazuju hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) kojeg prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, u kojem je došlo: „Nemojte piti iz zlatnih i srebrnih posuda, niti jedite iz njihovih sinija, jer su one njima (kjafirima) na dunjaluku a vama na ahiretu“. Pa kažu da se sa ovim zadnjim dijelom hadisa „jer su one (zlatne i srebrne posude) njima (kjafirima) na dunjaluku a vama na ahiretu“ zabranjuje svaka upotreba zlata i srebra osim ako imamo dokaz za dozvolu i izuzetak od te zabrane.

Međutim, druga skupina učenjaka odgovara na ovo argumentiranje time što je u hadisu došla zabrana samo upotrebe zlatnih i srebrnih posuda za jelo i piće, i da se ta zabrana skraćuje samo na tekst onoga što je spomenuto u hadisu. Jer da je se htjela zabraniti svaka upotreba zlata i srebra to je se moglo jasno reći drugim nedvosmislenim riječima, poput riječi: „nemojte koristiti zlato i srebro“.

Odabrani stav učenjaka

Nakon iznesenih stavova i dokaza učenjaka oko propisa nošenja srebnog nakita muškarcima mimo prstena može se reći da je, a Allah zna najbolje, najbliži stav shodno dokazima zabrana ili pokuđenost. Jer iako nema direktnog argumenta koji ukazuje na tu zabranu, a osnova u adetima je dozvola, ono što remeti ovu dozvolu i što je jak argument zabrane je zabrana muškarcima da oponašaju žene, oko ove zabrane u osnovi nema razilaženja među učenjacima.

Jer kako može muškarac nositi srebrni nakit (lančiće ili narukvice), a što je inače svojstveno ženama, jer se one sređuju i ukrašavaju nakitom a što nije svojstveno muškarcima, a da istovremeno u tome ne oponaša žene?

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta